Psychologické vyšetření řidičů

Dopravně psychologické vyšetření řidičů

Provádíme dopravně psychologické vyšetření v Teplicích, Ústí nad Labem, Děčíně a okolí. Dopravně psychologické vyšetření musí provádět akreditovaný psycholog, kterému akreditaci udělilo ministerstvo dopravy.

Vyšetření řidičů provádíme ve městech

 • Teplice,
 • Ústí nad Labem,
 • Děčín,
 • Litoměřice,
 • Louny,
 • Most,
 • Chomutov,
 • Litvínov.

Pro řidiče profesionály

 • mezinárodní kamionové dopravy
 • tuzemské kamionové dopravy
 • nákladní vnitrostátní přepravy
 • přepravy nebezpečných nákladů
 • mezinárodní autobusové dopravy
 • tuzemské autobusové dopravy
 • speciálního vozidla "těžké dopravy"
 • MHD
 • speciálních vozidel s předností jízdy
 • taxislužby
 • učitele autoškoly
 • zkušební komisaře autoškoly

Řidiče oprávnění skupiny B

 • pro řidiče seniory skupiny B ve věku 60 let a více
 • vyšetření pro potřeby praktického lékaře a speciální vyšetření u řidičů s výraznější zdravotní problematikou např. po úraze hlavy, onemocnění mozku apod.

Pro vybodované řidiče

Pro vybodované řidiče a žadatele o navrácení ŘP všech kategorií.

Více informací o mně nebo nás kontaktujte.

Objednat online Back to Top

Dopravně psychologické vyšetření je určeno

Dopravně psychologickému vyšetření se musí podrobit řidič:

Skupin C, C+E a C1+E

Držitel řidičského oprávnění skupin C, C+E a C1+E, který řídí nákladní automobil o největší povolené hmotnosti převyšující 7 500 kg nebo soupravy, která je složena z nákladního automobilu a přípojného vozidla nebo ze speciálního automobilu a přípojného vozidla a jejíž největší povolená hmotnost převyšuje 7 500 kg

Skupin D a D+E

Držitel řidičského oprávnění skupin D a D+E a podskupin D1 a D1+E, který řídí motorové vozidlo zařazené do příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění

Který žádá ovrácení oprávnění

řidič, který žádá o vrácení řidičského oprávnění podle § 123d.

Objednat online Back to Top

Dopravně psychologické vyšetření se netýká

Dopravně psychologického vyšetření se netýká řidiče, který provádí silniční dopravu soukromé povahy, pokud není prováděna za úplatu a dále řidičů vozidel požární ochrany, řidičů vozidel policie, Vězeňské služby České republiky, zpravodajských služeb a řidičů vozidel ozbrojených sil České republiky.

Objednat online Back to Top

Co si mám sebou přinést?

Doporučujeme před vyšetřením nepít alkohol, nepožívat drogy, být vyspalý a odpočatý.

Dokumenty ke stažení

Zde si můžete stáhnout dokumenty pro svého ošetřujícího lékaře.

Posudek o zdravotní způsobilosti [ doc, 31KB ] Žádost o nepoužívání bezpečnostního pásu [ docx, 18KB ] Objednat online Back to Top

Otázky a odpovědi

Kdo není způsobilý k řízení motorového vozidla?
řízení motorového vozidla není způsobilý ten, kdo má poruchy chování způsobené závislostí na alkoholu (alkoholismus) nebo neschopný vzdát se požívání alkoholu tak, aby nebyla ovlivněna schopnost řídit motorové vozidlo nebo jiných psychoaktivních látkách.
Byl jsem závislý na alkoholu, drogách, mohu řídit automobil?
Řízení motorového vozidla je podmíněno bezpečným abstinenčním obdobím; za bezpečné abstinenční období se považuje nezpochybněná důsledná a trvalá abstinence trvající alespoň 2 roky, jejíž prokázání vyplývá ze závěrů učiněných příslušným odborným lékařem.
Jaké nemoci znemožňují řízení motorových vozidel?
Nemoci, které vylučující zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel jsou:
 • Epilepsie
 • poruchy spánku závažně ovlivňující bdělost
 • stavy spojené s nemocemi, úrazy nebo chirurgickými zákroky, které ovlivňují centrální nebo periferní nervový systém a způsobují psychické, smyslové nebo motorické poruchy,
 • jiná ztráta vědomí; riziko opakování ztráty vědomí nesmí být větší než 2% za rok
 • organické duševní poruchy projevující se demencí,
 • organický amnestický syndrom,
 • organicky podmíněné poruchy osobnosti a poruchy chování,
 • nespecifické organické nebo symptomatické duševní poruchy,
 • akutní, chronické nebo neléčené formy zejména schizofrenie, akutní a přechodné psychotické poruchy, trvalá duševní porucha s bludy,
 • mentální retardace
 • pervazivní vývojové poruchy. Autismus, Aspergerův syndrom.
Jak dlouho vyšetření trvá?
Dopravně psychologické vyšetření trvá přibližně 1,5 – 2,5 hodiny.
Co mě na vyšetření čeká?
Vyšetření spočívá ve vyplnění anamnestického dotazníku a pohovoru s psychologem, přístrojovým psychometrickým vyšetřením a vyplněním dotazníku osobnosti.
Kolik vyšetření stojí?
Viz ceník.
Jak dlouho posudek platí?
Pro vybodované řidiče posudek platí k vydání řidičského oprávnění, které je časově neomezené. U profesionálních řidičů je platnost osvědčení pětiletá. U seniorů nad 60 let se doba postupně zkracuje až na 2 roky.
Co se stane, když psychologické testy neudělám?
Kdo z nějakého důvodu testy neudělá, nebude uznán způsobilým k řízení motorového vozidla. Testy může opakovat u toho samého psychologa za 2 měsíce.
Za jak dlouho můžu testy opakovat?
Dopravně psychologické vyšetření můžete opakovat po uplynutí 2 měsíců od posledního vyšetření u stejného psychologa.
Objednat online Back to Top

Ceník dopravně psychologického vyšetření

Vyšetření vybodovaného řidiče 2000,- Kč
Pravidelné vyšetření profesionálního řidiče 2000,- Kč
Pravidelné vyšetření seniora nad 60 let 2000,- Kč

Ceník ostatních služeb

Objednat online Back to Top

Objednat se na dopravně psychologické vyšetřeníBack to Top

Mgr. David KAREL Ph.D.

Psycholog, psychoterapeut specializovaný v krátkodobé strategické terapii, zaměřené na změnu a rychlé řešení problémů vhodnou pro jednotlivce, páry a rodiny. Vychází z filozofie Sofistů a jeho náhled na svět se dá shrnout do citátu

Netrápíme se pro věci (svět) jako takové/ý, ale proto, co si o nich/něm myslíme

— Επίκτητος (Epiktétos)

Je

Absolvoval

 • Pětiletou jednooborovou klinickou psychologii na Univerzitě v Padově, Itálie
 • Čtyřletou specializaci v psychoterapii na Institutu psychologie a psychoterapie v Padově, Itálie
 • Výcvik v strategické terapii s P. Watzlawickem a G. Nardonem, Arezzo, Itálie
 • Výcvik v hypnoterapii s prof. Stanislavem Kratochvílem v Kroměříži
 • Výcvik v systemické supervizi a koučování na V&T institut HERMÉS Praha
 • Dokončuje doktorské studium v sociální psychologii na Karlově univerzitě v Praze

Je členem oborových společností

 • Komora psychologů a psychoterapeutů v Itálii.
 • Asociace pro výzkum v oblasti integrace medicíny a psychologie, Itálie
 • Českomoravská psychologická společnost
 • Asociace psychologů sportu
 • Dopravní psycholog registrovaný na Ministerstvu dopravy
Objednat online Back to Top